sk

15. ročník medzinárodného folklórneho festivalu

14. 9. - 18. 9. 2023

... spája moderné s tradičným, zábavu so vzdelávaním, kultúru s umením,
ale najmä spája ľudí s rôznymi záujmami

Medzinárodný folklórny festival Takí sme je špecifický a jedinečný svojho druhu v Nitrianskom samosprávnom kraji. Je jedným z tých festivalov na Slovensku, ktoré sa organizujú pod hlavičkou
a so statusom C.I.O.F.F, čím je zaručená jeho vysoká umelecká úroveň a organizačná kvalita.