sk

VZDELÁVANIE A PREVENCIA 2023

Gréta, veľrybia speváčka

Interaktívny program, v ktorom lektorky z EDUdrama priblížili detičkám
pomocou príbehu tematiku znečisťovania morí, vody a triedenia odpadu.

25. 9. 2023, MŠ Kozárovce

Kto je tam?

Detičky sa formou rozprávky o kozliatkach viedli k samostatnému rozhodovaniu
a reagovaniu v krízových situáciách. Ďakujeme skvelým lektorkám z EDUdrama.

18. 9. 2023, MŠ Hlboká 1, Levice

Látkové a nelátkové závislosti

16. 2. 2023, ZŠ Plavé Vozokany, ZŠ Tekovské Lužany

Látkové a nelátkové závislosti

15. 2. 2023, ZŠ Veľké Ludince, ZŠ Čaka

Látkové a nelátkové závislosti

25. - 26. 1. 2023
ZŠ Šahy, ZŠ Demandice, ZŠ Pohronský Ruskov, ZŠ Jur nad Hronom