DIVADLO A HOVORENÉ SLOVO

Aktívne spolupracujeme s renomovanými lektormi a odborníkmi, pod vedením ktorých organizujeme workshopy - DIVADELNÉ DIELNE a prednášky /fonetika, fonológia, ortoepia a jazyková kultúra/.

Organizujeme okresné a krajské súťaže a prehliadky:

okresná súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, scénických miniatúr a divadla dospelých hrajúcich pre deti TROJHLAVÝ DRAK

okresná divadelná prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých FEST TEKOV

okresná postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

krajská postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

v rokoch 2012- 2017 sme organizovali krajskú súťaž divadla mladých a dospelých NA SCÉNU

Cesty k divadlu 

6. a 13. 3. 2020, Kalná nad Hronom a Šahy

Literárny večer - beseda so spisovateľom

25.2.2020, Na kus reči, Levice

Vzdelávame umením - Workshopy tvorivej dramatiky

19.3.-19.11.2020, Rôzne lokality v okrese Levice

Hviezdoslavov Kubín 2020 - Okres
27.3. a 8.4.2020 Tekovské múzeum Levice

Hviezdoslavov Kubín 2020 - Kraj

16.4., 23.4., 5.5.2020 Tekovské múzeum a CK Junior, Levice