sk

VÝTVARNÁ TVORBA A REMESLÁ 2022

Maľované stopy - monotypia, hra s otlačkami

19. 10. 2022, OSTROV n.o., Podhradie 2 Levice
lektor: Marcela Kotrašová Štrbová

Ponožkoví škriatkovia

18. 10. 2022, OSTROV n.o., Podhradie 2 Levice
lektor: Beata Galambosová

Celoštátne Výtvarné spektrum 2022
workshop - grafiky a koláže

7 - 9. 10. 2022, Mládežnícke centrum Kontakt
lektor: Mgr. art. Gábor Gyenes, ArtD.

Celoštátne Výtvarné spektrum 2022
workshop - intenzívny kurz kaligrafie

7 - 9. 10. 2022, Mládežnícke centrum Kontakt
lektor: Mgr. Rudolf Letko

Celoštátne Výtvarné spektrum 2022

7. 10. 2022, Vernisáž a rozborový seminár

Vzdelávame umením - kreatívny workshop

31. 5. 2022 Taška na nákup
lektor: Marcela Kotrášová Štrbová

Vzdelávame umením - kreatívny workshop

31. 5. 2022 Maľovaná sklenená tácka
lektor: Judit Korpás Göbő

Vzdelávame umením - Remeselné workshopy

7. 6. 2022 Folklórny šperk
lektor: Beata Galambosová

Vzdelávame umením - Remeselné workshopy

24. 5. 2022 Handrová bábika
lektor: Beata Galambosová


Vzdelávame umením - kreatívny workshop

17. 5. 2022  Krabička na drobnosti

Grafika z prírody - kreatívny workshop

10. 5. 2022  Výtvarné hry - Landart

Vzdelávame umením - workshop

23. 4. 2022 Graffiti

Výtvarné spektrum

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
8. 4. 2022 Dituria SC Levice

Vzdelávame umením - Remeselné workshopy

18. 1. 2022 Šperk zo živice

Vzdelávame umením - Remeselné workshopy

Jarná kvetinová dekorácia
22. 3. 2022 ROS v Leviciach

Vzdelávame umením - Výtvarné kreácie

9. 3. 2022 Zimný obraz

Vzdelávame umením - Remeselné workshopy

8. 3. 2022 Hudobný nástroj
Glazúrovanie keramiky

Vzdelávame umením- Remeselné workshopy

Hudobný nástroj z keramiky (modelovanie)
15. 2. 2022 ROS v Leviciach
lektor: Ivan Ivanov

Vzdelávame umením-Remeselné workshopy

Zrkadlo z paverpolu
25. 1. 2022 ROS v Leviciach
lektorka : Irena Drapčaťová

ČAROVNÉ PASTELKY 2021

Okresná postupová súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku
19. 1. 2022