sk

VÝTVARNÁ TVORBA A REMESLÁ 2021

Celoštátne Výtvarné spektrum -workshop Junk art

8.10-10.10.2021

Celoštátne Výtvarné spektrum -workshop Nature art - site specific

8.10-10.10.2021

Celoštátne Výtvarné spektrum - Keramický workshop

8.10-10.10.2021

Výtvarné spektrum 2021 - Vernisáž a rozborový seminár

Šúpolienka
(tradičná ľudová bábika zo šúpolia)
Lektorka: Mária Teplanová

19.10.2021

Šúpolienka
(tradičná ľudová bábika zo šúpolia)
Lektorka: Mária Teplanová

5.10.2021

ECO tlač a ARTex

21.8.2021 ROS Levice

Cyklus keramických workshopov

7.7.2021 Voľnočasové centrum MODRÝ LÚČ, Šahy

Miniškola graffiti

29.7.2021 ROS Levice

Cyklus keramických workshopov

7.7.2021 Voľnočasové centrum MODRÝ LÚČ, Šahy

Výtvarné a remeselné kreácie - Vzdelávame umením

22.6.2021

Keramický workshop - Vzdelávame umením

23.6.2021

Keramický workshop - Vzdelávame umením

21.6.2021

Keramický workshop - Vzdelávame umením

18.6.2021

Ozdoby z pedigu - Vzdelávame umením

17.6.2021

Cyklus keramických workshopov

16.6.2021 Voľnočasové centrum MODRÝ LÚČ, Šahy

Keramický workshop - Vzdelávame umením

15.6.2021

Ozdoby z pedigu - Vzdelávame umením

10.6.2021

Keramický workshop - Vzdelávame umením

7.6.2021

Keramický workshop - Vzdelávame umením

3.6.2021

Keramický workshop - Vzdelávame umením

1.6.2021

Keramický workshop - Vzdelávame umením

29.5.2021

Keramický workshop - Vzdelávame umením

26.5.2021

Keramický workshop - Vzdelávame umením

24.5.2021

Keramický workshop - Vzdelávame umením

20.5.2021

Výtvarné a remeselné kreácie - Vzdelávame umením

25.5.2021