VZDELÁVANIE A PREVENCIA

V zmysle zákona o kultúrno-osvetovej činnosti sa venujeme prevencii negatívnych spoločenských javov.

Organizujeme interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl zameraných na komunikáciu, riešenie konfliktov, bezpečnú voľbu práce, odstraňovanie menšinových rozdielov medzi žiakmi.

Organizujeme pravidelné otvorené stretnutia pre ženy na rôzne témy: sebapoznávanie, objavovanie vlastných zdrojov sily, zvládanie životných zmien a náročných situácií.

Venujeme sa neformálnemu vzdelávaniu v oblasti kultúry - vzdelávanie detí, dospelých a seniorov v oblasti fotografie, filmu, divadla, hovoreného slova, folklóru (hudba, spev, tanec), výtvarnej tvorby.

Organizujeme prednášky, besedy, workshopy, konferencie, cyklické semináre.

pre viac info kliknite na kľúčové slovo - foto, film, výtvarná tvorba, divadlo, hovorené slovo, folklór

Vzdelávame umením-Srdce v kruhu žien- Levice

15.1-10.6.2020 Medulienka, Levice

Vzdelávame umením-Srdce v kruhu žien- ŠAHY

23.1-4.6.2020 Modrý lúč, Šahy