sk

Živá pozvánka a otvorenie výstavy - 14. 9.

Sv. omša a Šahy - 15. 9.

Krojovaný sprievod, jarmok ľudových remesiel,
gastro, tvorivé dieľne, škola tanca - 16. 9.

Plášťovce - 17. 9.

Tanečný dom a výchovný koncert, Žemberovce - 18. 9.