sk

VZDELÁVANIE A PREVENCIA 2024

Prednáška pre žiakov ZŠ na tému Látkových a nelátkových závislostí

Bátovce, 1. 2. 2024

Prednáška pre žiakov ZŠ na tému Látkových a nelátkových závislostí

ZŠ Pukanec, 1. 2. 2024

Interaktívna prednáška Závislosti na psychoaktívnych látkach

ZŠ Tlmače, 11. 1. 2024

Interaktívna prednáška Novodobé formy závislostí (HHC, žuvací tabak,..)

SOŠ služieb Levice, 11. 1. 2024

Interaktívna prednáška Nelátkové závislosti (online priestor)

ZŠ Kalná nad Hronom, 10. 1. 2024

Interaktívna prednáška Závislosti a hazard

ZŠ Dolný Pial, 10. 1. 2024