sk

FOLKLÓR 2018

Aktívne spolupracujeme s renomovanými lektormi, odborníkmi, skúsenými tanečnými pedagógmi zo Slovenska a zahraničia, pod vedením ktorých organizujeme cyklické semináre a workshopy - Metodika výučby ľudového tanca.

Organizujeme podujatia pre pedagógov, tanečníkov, vedúcich folklórnych kolektívov a skupín.

Organizujeme regionálne, okresné a krajské postupové súťaže - Trvalky, Šaffova ostroha a i.

Sme hlavným organizátorom medzinárodného folklórneho festivalu Takí sme a medzinárodnej konferencie Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry - ideológie vo folklórnom hnutí.

Vydávame zbierky -Tanečno - pohybová výchova hravými metódami, bulletiny a zborníky.

Týždeň tanečného domu 2018

Metodika výučby ľudového tanca 2018

Zvládnutie stresových situácií metódami orientovanými na prax

Takí Sme 2018

Metodika výučby ľudového tanca 2018
Metodika výučby základných motívov 

Šaffova ostroha 2018

Týždeň tanečného domu