sk

VZDELÁVANIE A PREVENCIA 2018

2018


Participácia na prevencii látkových a nelátkových závislostí

6.4.2018, Levice - Kalinčiakovo

Som tu správne?

22.2. a 5.4.2018, SOŠ Kalná nad Hronom

Kultúra 2018

Diskusia so štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry SR Konrádom Rigóom