sk

VÝTVARNÁ TVORBA A REMESLÁ

Organizujeme výtvarné súťaže na okresnej úrovni pre amatérov:

Čarovné pastelky - okresná súťaž výtvarnej tvorivosti detí z materských škôl

Výtvarné spektrum - okresná postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby postupová do krajského kola súťaže

Aktívne spolupracujeme s renomovanými lektormi, odborníkmi, skúsenými výtvarníkmi, pod vedením ktorých organizujeme výtvarné workshopy pre seniorov, žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ľudí so zdravotným postihnutím.

Organizujeme pravidelné workshopy pre amatérskych výtvarníkov - Výtvarné kreácie a remeslá na rôzne témy.


Vladimír Budzák

výtvarná tvorba

0918 949 539 I 036 631 87 37
budzak@roslevice.sk 

Slavka Prevendarčíková

divadlo, hovorené slovo, remeslá

036 631 87 44 | 0918 857 371
prevendarcikova@roslevice.sk