VÝTVARNÁ TVORBA A REMESLÁ

Organizujeme výtvarné súťaže na okresnej úrovni pre amatérov:

Čarovné pastelky - okresná súťaž výtvarnej tvorivosti detí z materských škôl

Výtvarné spektrum - okresná postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby postupová do krajského kola súťaže

Aktívne spolupracujeme s renomovanými lektormi, odborníkmi, skúsenými výtvarníkmi, pod vedením ktorých organizujeme výtvarné workshopy pre seniorov, žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ľudí so zdravotným postihnutím.

Organizujeme pravidelné workshopy pre amatérskych výtvarníkov - Výtvarné kreácie a remeslá na rôzne témy.


Barefoot sandálky

28.3.2020, MC Kontakt, Levice

VISUAL ART

24.3.2020 Dituria SC, Levice

Vzdelávame umením - Keramika 2020

23.1.-4.6.2020 Modrý Lúč, Šahy

Vzdelávame umením - Výtvarné kreácie 2020

28.1.-9.6.2020 Mira Office, Levice