sk

VÝSTAVY 2024

AMFO a CINEAMA - vernisáž a rozborový seminár

Okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže
a výstavy amatérskej fotografickej a filmovej tvorby

15. 3., Galéria ROS Levice

Včelárstvo a včelári - vernisáž

výstava venovaná včelárstvu - histórii a súčasnosti významným osobnostiam v oblasti včelárstva
5. 2., Galéria ROS Levice

Maľované ihlou - vernisáž

Výstava diel detí zo Základnej umeleckej školy Pála Kadosu Levice
15. 1., Galéria ROS Levice