sk

DIVADLO A HOVORENÉ SLOVO 2023

69. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

okresné kolo IV. a V. kategória v prednesoch poézie a prózy
28. 3. 2023, CK Junior Levice

okresné kolo I., II. a III. kategória v prednesoch poézie a prózy
3. 4. 2023, Tekovské múzeum v Leviciach