sk

DIVADLO A HOVORENÉ SLOVO 2023

Kronikárstvo v kocke

lektor: Martin Lukáč
18. 10. 2023, Galéria ROS Levice

Ako na prednes

lektorka: Eliška Sadíleková
14. 10. 2023, Galéria ROS Levice

FEDIM a Belopotockého Mikuláš

regionálne kolopostupovej súťaže a prehliadky
neprofesionálneho divadla mladých a dospelých
30. 3. 2023, CK Junior Levice

69. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

okresné kolo IV. a V. kategória v prednesoch poézie a prózy
28. 3. 2023, CK Junior Levice

okresné kolo I., II. a III. kategória v prednesoch poézie a prózy
3. 4. 2023, Tekovské múzeum v Leviciach