sk

FOLKLÓR 2023

Šaffova ostroha

krajská postupová súťaž a prehliadka
sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

2. 4. 2023, DK Rybník

Zvykoslovie

15. 3. 2023, ZŠ Bátovce

Zvykoslovie

15. 3. 2023, MŠ Rybník

Metodika výučby ľudového tanca a spevu

26. 1. 2023, ZŠ Hronské Kľačany

Zvykoslovie

25. 1. 2023, MŠ Čajkov