sk

FOLKLÓR 2023

Nositelia tradícií

krajská postupová súťaž  a prehliadka folklórnych skupín
1. 10. 2023, DK Želiezovce

Nositelia tradícií

regionálna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín
16. 9. 2023, Levice

Metodika výučby ľudového tanca a spevu
Vzdelávame umením

10. 7. 2023, ZŠ Rybník

Krojovaná bábika v Tekovskom kroji
Vzdelávame umením, workshop

19. 6. 2023, kreatívne dielne ROS Levice

Školička tanca a spevu
Vzdelávame umením

9. - 11. 6. 2023, Penzión Orlík, Nová Baňa

Vidiečanova Habovka

regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru
11. 6. 2023, Čajkov

Krojovaná bábika v Tekovskom kroji
Vzdelávame umením, workshop

7. 6. 2023, kreatívne dielne ROS Levice

Krojovaná bábika v Tekovskom kroji
Vzdelávame umením, workshop

31. 5. 2023, kreatívne dielne ROS Levice

Krojovaná bábika v Tekovskom kroji
Vzdelávame umením, workshop

24. 5. 2023, kreatívne dielne ROS Levice

Zvykoslovie

23. 5. 2023, MŠ Konopná, Levice

Zvykoslovie

26. 4. 2023, ZŠ s MŠ, Jur nad Hronom

Metodika výučby ľudového tanca a spevu
Vzdelávame umením

20. 4. 2023, ZŠ Rybník

Šaffova ostroha

krajská postupová súťaž a prehliadka
sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

2. 4. 2023, DK Rybník

Metodika výučby ľudového tanca a spevu

15. 3. 2023, ZŠ Bátovce

Zvykoslovie

15. 3. 2023, MŠ Rybník

Metodika výučby ľudového tanca a spevu

26. 1. 2023, ZŠ Hronské Kľačany

Zvykoslovie

25. 1. 2023, MŠ Čajkov