sk

VÝSTAVY 2023

Budujeme Levice - vernisáž

20. 2. 2023, galéria Regionálneho osvetového strediska
v Leviciach, Mlynská 3

Tkanie na krosnách

Výstava ľudového tkáčského náradia a tkanín
8. - 17. 2. 2023, galéria Regionálneho osvetového strediska v Leviciach, Mlynská 3

Vlado Balko - vernisáž

9. 1. 2023, galéria Regionálneho osvetového strediska
v Leviciach, Mlynská 3