sk

VÝSTAVY 2023

Biela pýcha neviest

2. - 27. 11. 2023, Galéria ROS Levice

Retrospektívna výstava - Výtvarné spektrum

29. 9. - 27. 10. 2023, Galéria ROS Levice  

Obrazy festivalu

výstava fotografií nafotených na fotografickom workshope
Obrazy festivalu /dokument Takí sme 2022
14. 9. 2023, Galéria ROS Levice

To sme my - vernisáž

výstava výrobkov, ručných prác a dekorácií členov Ostrov n. o.
12. 7. 2023, Galéria ROS Levice

Michal Frtúz - vernisáž

30. 5. 2023, Galéria ROS Levice

Výtvarné spektrum

regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
12. 4. 2023, galéria Regionálneho osvetového strediska v Leviciach, Mlynská 3

AMFO

Okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže
a výstavy amatérskej fotografickej tvorby
22. 3. 2023, Galéria ROS Levice

Budujeme Levice - vernisáž

20. 2. 2023, galéria Regionálneho osvetového strediska
v Leviciach, Mlynská 3

Tkanie na krosnách

Výstava ľudového tkáčského náradia a tkanín
8. - 17. 2. 2023, galéria Regionálneho osvetového strediska v Leviciach, Mlynská 3

Vlado Balko - vernisáž

9. 1. 2023, galéria Regionálneho osvetového strediska
v Leviciach, Mlynská 3