sk

VEREJNÉ INFORMÁCIE

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Zriadovateľom Regionálneho osvetového strediska v Leviciach je


Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr