sk

VZDELÁ VANIE A PREVENCIA 2020

Včelí med ako liek

21.9.2020

Včelí med ako liek

14.9.2020

Otvorené stretnutia pre ženy

3.9.2020 Modrý Lúč Šahy

Zborový spev

26.08. 2020 Želiezovce

Kronikárska prax

17.7.2020 MC Kontakt Levice

Včelí med ako liek

17.6. a 3.7.2020 Rybník a Veľký Ďúr

Holokaust

31.1.2020 Šahy

Rozprávky sú pre všetky deti

12.2.2020 Kozárovce

Zborový spev

2.7.2020 Želiezovce