sk

DIVADLO A HOVORENÉ SLOVO 2019

Aktívne spolupracujeme s renomovanými lektormi a odborníkmi, pod vedením ktorých organizujeme workshopy - DIVADELNÉ DIELNE a prednášky /fonetika, fonológia, ortoepia a jazyková kultúra/.

Organizujeme okresné a krajské súťaže a prehliadky:

okresná súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, scénických miniatúr a divadla dospelých hrajúcich pre deti TROJHLAVÝ DRAK

okresná divadelná prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých FEST TEKOV

okresná postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

krajská postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

v rokoch 2012- 2017 sme organizovali krajskú súťaž divadla mladých a dospelých NA SCÉNU

Vzdelávame umením - Divadelné dielne - CARPE DIEM

22.10. a 8.11.2019

Literárny klub

19.3.2019, Kafé na kus reči, Levice

Literárny klub

22.1.2019, Kafé na kus reči, Levice

Tvoríme umením - Recitačný workshop

14.2.2019 - ZŠ s MŠ, Čajkov

Tvoríme umením - Recitačný workshop

6.3.2019 - ZŠ Tlmače

Hviezdoslavov Kubím - Kraj

Hviezdoslavov Kubín - Okres