sk

VZDELÁVANIE A PREVENCIA 2019

V zmysle zákona o kultúrno-osvetovej činnosti sa venujeme prevencii negatívnych spoločenských javov.

Organizujeme interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl zameraných na komunikáciu, riešenie konfliktov, bezpečnú voľbu práce, odstraňovanie menšinových rozdielov medzi žiakmi.

Organizujeme pravidelné otvorené stretnutia pre ženy na rôzne témy: sebapoznávanie, objavovanie vlastných zdrojov sily, zvládanie životných zmien a náročných situácií.

Venujeme sa neformálnemu vzdelávaniu v oblasti kultúry - vzdelávanie detí, dospelých a seniorov v oblasti fotografie, filmu, divadla, hovoreného slova, folklóru (hudba, spev, tanec), výtvarnej tvorby.

Organizujeme prednášky, besedy, workshopy, konferencie, cyklické semináre.

pre viac info kliknite na kľúčové slovo - foto, film, výtvarná tvorba, divadlo, hovorené slovo, folklór

Účinná prevencia novodobých závislostí
(24.-25.10.2019)

Účinná prevencia novodobých závislostí
(23.-24.5.2019)

Prevencia negatívnych spoločenských javov

(23.1.-19.6.2019)

Vzdelávame umením - Srdce v kruhu žien - Levice
(11.1.-14.6.2019)

Vzdelávame umením - Srdce v kruhu žien - Šahy
(23.1.-15.6.2019)