sk

VZDELÁ VANIE A PREVENCIA 2020

Zborový spev

27.8.2021 Želiezovce

Medové raňajky

30.7.2021 MŠ Vojenská, Levice

Workshop dychovej hudby

23.7.2021 Pečenice

Otvorené stretnutia žien

16.6.2021 Modrý lúč, Šahy