sk

FOLKLÓR 2019

Aktívne spolupracujeme s renomovanými lektormi, odborníkmi, skúsenými tanečnými pedagógmi zo Slovenska a zahraničia, pod vedením ktorých organizujeme cyklické semináre a workshopy - Metodika výučby ľudového tanca.

Organizujeme podujatia pre pedagógov, tanečníkov, vedúcich folklórnych kolektívov a skupín.

Organizujeme regionálne, okresné a krajské postupové súťaže - Trvalky, Šaffova ostroha a i.

Sme hlavným organizátorom medzinárodného folklórneho festivalu Takí sme a medzinárodnej konferencie Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry - ideológie vo folklórnom hnutí.

Vydávame zbierky -Tanečno - pohybová výchova hravými metódami, bulletiny a zborníky.

Vzdelávame umením-Týždeň v tanečnom dome

18.11 -22.11.2019 - Rôzne lokality v okrese Levice

Takí sme 2019

11.9.-15.9.2019 - Levice a okolie

Týždeň v tanečnom dome

13.5.-17.5.2019 - rôzne lokality

Trvalky

12.4.2019 - Želiezovce

Medzinárodné prezentácie a mobility

20.-.23.3.2019, rôzne lokality
5.-6.4.2019, Budapešť

V. Medzinárodná konferencia

7.-8.22019 - Hotel Golden Eagle, Levice

Šaffova Ostroha

7. 4. 2019 - Jur Nad Hronom

Vzdelávame umením / Metodika výučby ľudového tanca

9.2-8.12.2019, ZŠ s vyuč. jazykom maďarským, Želiezovce