sk

VZDELÁ VANIE A PREVENCIA 2022

Problematika alkoholu

24.3.2022 ZŠ Kozárovce

Včely a zdravá výživa

21.2.2022 KC Tekovsné Lužany