sk

VZDELÁ VANIE A PREVENCIA 2022

Storyboard a komiks

23. 6. 2022 MC Kontakt Levice

Problematika alkoholu

15. 6. 2022 ZŠ Starý Tekov, ZŠ Hronské Kľačany

Problematika alkoholu

24. 3. 2022 ZŠ Kozárovce

Včely a zdravá výživa

21. 2. 2022 KC Tekovsné Lužany