sk

MEDZINÁRODNÉ

Venujeme sa cezhraničnej a bilaterálnej spolupráci v oblasti folklóru a fotografie. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrí medzinárodný folklórny festival Takí sme, medzinárodný fotografický festival Dni fotografie v Leviciach, odborné semináre Metodika výučby ľudového tanca, medzinárodná konferencia Ľudový tanec ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry a Fotografická konferencia.  

Takí sme 2020

Medzinárodná fotografická konferencia
"O FOTOGRAFICKOM UMENÍ"

2.10.2020, Hotel Golden Eagle, Levice

Dni fotografie v Leviciach 2020

22.5.-31.10.2020