MEDZINÁRODNÉ

Venujeme sa cezhraničnej a bilaterálnej spolupráci v oblasti folklóru a fotografie. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrí medzinárodný folklórny festival Takí sme, medzinárodný fotografický festival Dni fotografie v Leviciach, odborné semináre Metodika výučby ľudového tanca, medzinárodná konferencia Ľudový tanec ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry a Fotografická konferencia.  

Dni fotografie v Leviciach 2021

20.5.2021 Levice a okolie

Medzinárodná fotografická konferencia

21.5.2021 Synagóga, Levice

TAKÍ SME 2021

8.9.-12.9.2021 Levice a okolie