MEDZINÁRODNÉ 2019

Venujeme sa cezhraničnej a bilaterálnej spolupráci v oblasti folklóru a fotografie. Medzi najvýznamnejšie podujatia patrí medzinárodný folklórny festival Takí sme, medzinárodný fotografický festival Dni fotografie v Leviciach, odborné semináre Metodika výučby ľudového tanca, medzinárodná konferencia Ľudový tanec ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry a Fotografická konferencia

Dni fotografie v Leviciach 2019

10.5.-31.10.2019

Medzinárodné prezentácie a mobility

20.3.-6.4.2019, rôzne lokality

V. Medzinárodná Konferencia

7.-8.2.2019 - Hotel Golden Eagle,Levice