sk

FILM A FOTOGRAFIA 2022

Cineama

Okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky amatérskej filmovej tvorby

8. 4. 2022 Dituria SC Levice

AMFO

Okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže
a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

8. 4. 2022 Dituria SC Levice

Peter Drmlík - Amatérsky film a jeho inšpiračné zdroje

24. 3. 2022, MC Kontakt Levice

ĽUDOVÍT LAJOS MÉSZÁROS - VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

18. 2. 2022 Dom Reviczky, Vojenská ul. 28, Levice