KONTAKT


od 1.2.2020 bude ROS dočasne sídliť na adrese: internát Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zd.Nejedlého 13, 934 03 Levice, II.poschodie 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach

Zd.Nejedlého 13 
934 03, Levice

 

IČO: 42115469 | DIČ: 2022442092

číslo účtu: SK03 8180 0000 0070 0031 1353

facebook.com/roslevice

Zamestnanci ROS Levice


Mgr. Alžbeta Sádovská

Riaditeľka

036 631 66 67 | 0918 949 535
sadovska@roslevice.sk | bsadovska@gmail.com 

PaedDr. Marta Kosmályová 

fotografia, film

036 631 87 37 | 0918 949 537
kosmalyova@roslevice.sk

Estera Juhászová

036 631 87 44 | 0918 949 538 juhaszova@roslevice.sk 

folklór: tanec, hudba, spev

kontaktujte:

Mgr. Alžbeta Sádovská

Riaditeľka

036 631 66 67 | 0918 949 535
sadovska@roslevice.sk
bsadovska@gmail.com 


vzdelávanie: prednášky, semináre, workshopy, výtvarná tvorba a soc. prevencia

kontaktujte:

Mgr. Alžbeta Sádovská

Riaditeľka

036 631 66 67 | 0918 949 535
sadovska@roslevice.sk
bsadovska@gmail.com 


Slavka Prevendarčíková

divadlo, hovorené slovo, remeslá

036 631 87 44 | 0918 857 371
prevendarcikova@roslevice.sk

Mgr. Boris Beláni

grafik, správca webstránky a Facebook stránky

036 631 87 37
grafik@roslevice.sk

Ing. Slavomír Vrábel

ekonóm, účtovník, mzdár, 

zodpovedná osoba (GDPR)

036 631 66 67 | 0917 147 343
ekonom@roslevice.sk