KONTAKT


od 1.2.2020 bude ROS dočasne sídliť na adrese: internát Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zd.Nejedlého 13, 934 03 Levice, 
 II.poschodie 
poštová adresa nezmenená
(Fr. Hečku 25, P.O.BOX 52, 934 47, Levice)

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach

Fr. Hečku 25, P.O.BOX  52 
934 47, Levice

 

IČO: 42115469 | DIČ: 2022442092

číslo účtu: SK03 8180 0000 0070 0031 1353

facebook.com/roslevice

Zamestnanci ROS Levice


Mgr. Alžbeta Sádovská

riaditeľka


036 631 66 67 | 0918 949 535
sadovska@roslevice.sk 

Ing. Slavomír Vrábel

ekonóm, účtovník, mzdár,

zodpovedná osoba (GDPR)

036 631 66 67 | 0917 147 343

ekonom@roslevice.sk

PaedDr. Marta Kosmályová 

fotografia, film

036 631 87 44 | 0918 949 537
kosmalyova@roslevice.sk

Mgr. Mária Meszárošová

folklór: tanec, hudba, spev

036 631 87 44 | 0918 949 540
folklor@roslevice.sk

Bc. Dávid Hudec

vzdelávanie, sociálna a primárna prevencia, menšinová kultúra

036 631 87 44 | 0918 949 538
vzdelavanie@roslevice.sk


Slavka Prevendarčíková

divadlo, hovorené slovo, remeslá

036 631 87 44 | 0918 857 371
prevendarcikova@roslevice.sk

Vladimír Budzák

výtvarná tvorba, organizačný pracovník, autoprevádzka
0918 949 539 I 036 631 87 37

budzak@roslevice.sk 

Mgr. Boris Beláni

grafik, pokladňa, správca webstránky a Facebook stránky

036 631 87 37
grafik@roslevice.sk