sk

KONTAKT

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Mlynská ul. 3, 934 01, Levice
P.O.BOX 52

 

IČO: 42115469 | DIČ: 2022442092

číslo účtu: SK03 8180 0000 0070 0031 1353

facebook.com/roslevice

Zamestnanci ROS Levice


Mgr. Alžbeta Sádovská

riaditeľka


036 631 66 67 | 0918 949 535
sadovska@roslevice.sk 

Ing. Slavomír Vrábel

ekonóm, účtovník, mzdár
zodpovedná osoba (GDPR)

036 631 66 67 | 0917 147 343

ekonom@roslevice.sk

PaedDr. Marta Kosmályová 

fotografia, film

0918 949 537
kosmalyova@roslevice.sk

Mgr. Lucia Gažiová

divadlo, hovorené slovo
vzdelávanie a prevencia

0918 857 371
gaziova@roslevice.sk

Mgr. David Hudec

folklór: tanec, hudba, spev

0918 949 538
folklor@roslevice.sk


Vladimír Budzák

výtvarná tvorba a remeslá

0918 949 539
budzak@roslevice.sk

Mgr. Roman Hrnčár

grafik, správca webstránky a Facebook stránky

grafik@roslevice.sk

Marek Fogad

organizačný pracovník, pokladňa, registratúra

0918 949 540