sk

11.5.2018

Portfólio Anne Lefebvre

Slávnostné otvorenie

Dita Pepe

Sophie Carlier

Ewelina Gmerek

Melinda Kovács

Ľuba Velecká

12.5.2018

Kőrösparti Beatrix

Fotoklub Slubice

Katarína Balážová

Fotoklub RK 1924

18.5.2018

Študentky fotografie