sk

VÝTVARNÁ TVORBA A REMESLÁ 2019

Organizujeme výtvarné súťaže na okresnej úrovni pre amatérov.

Čarovné pastelky - okresná súťaž výtvarnej tvorivosti detí z materských škôl 

Výtvarné spektrum - okresná postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby postupová do krajského kola súťaže

Aktívne spolupracujeme s renomovanými lektormi, odborníkmi, skúsenými výtvarníkmi, pod vedením ktorých organizujeme výtvarné workshopy pre seniorov, či žiakov so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími potrebami.

Organizujeme pravidelné workshopy pre amatérskych výtvarníkov - Výtvarné kreácie a remeslá na rôzne témy.

Čarovné pastelky
(15.11.2019)

Vzdelávame umením - Výtvarné kreácie
(17.9-12.11.2019)

Vzdelávame umením - Srdce v kruhu - Letné inšpirácie
(11.6.2019)

Vzdelávame umením - Srdce v kruhu - Jarné inšpirácie
(21.2.2019)

VISUAL ART
(12.3.2019)

Vzdelávame umením - Srdce v kruhu žien - Levice
(11.1.-14.6.2019)

Vzdelávame umením - Výtvarné kreácie
(22.1-26.3.2019)

Vzdelávame umením - Keramika
(23.1.-19.6.2019)

Vzdelávame umením - Srdce v kruhu žien - Šahy
(22.1.-15.6.2019)

Vzdelávame umením - Výtvarné kreácie
(9.4-4.6.2019)

Srdce v kruhu - Veľkonočné inšpirácie
(9.4.2019)