sk

ČASOPIS KOCKY

Od roku 2008 vydávame 2x ročne občasník KOCKY. Ak sa zaujímate o regionálnu kultúru (okres Levice), ste na správnom mieste. Tu sa dozviete o všetkých podujatiach, ktoré sme zorganizovali. Občasník je zameraný na amatérsku kultúru v oblasti folklóru, hudby, spevu, tanca, hovoreného slova, divadla, fotografie, výtvarnej tvorby, remesiel, sociálnej prevencie a vzdelávania. Píšeme o výstavách, festivaloch, súťažiach, workshopoch či konferenciách......

pozn.: ak máte záujem aj o predošlé čísla (2009 - 2016), kliknite v sekcii AKTUÁLNE na tlačidlo ARCHÍV