sk

FOLKLÓR 2022

Školička tanca

23. - 25. 9. 2022

Zvykoslovie Tekova a Hontu

MŠ Pukanec 20. 10. 2022

Zvykoslovie Tekova a Hontu

MŠ Nová Dedina 14. 10. 2022

Zvykoslovie Tekova a Hontu

MŠ Vojenská Levice 11. 8. 2022

Zvykoslovie Tekova a Hontu

MŠ Sadzice 28. 6. 2022

Píšťalenka pískaj - krajská postupová súťaž
a prehliadka hudobného folklóru detí

DK Jur nad Hronom 20. 5. 2022

Píšťalenka pískaj - regionálna postupová súťaž
a prehliadka hudobného folklóru detí

CK Junior Levice 13. 4. 2022

Metodika výučby ľudového tanca a spevu

DFS Tekovanček 12. 3. 2022

Metodika výučby ľudového tanca a spevu

FS Tekovan 11.3. 2022