sk

FOLKLÓR 2022

Píšťalenka pískaj - regionálna postupová súťaž
a prehliadka hudobného folklóru detí

CK Junior Levice 13. 4. 2022

Metodika výučby ľudového tanca a spevu

DFS Tekovanček 12. 3. 2022

Metodika výučby ľudového tanca a spevu

FS Tekovan 11.3. 2022