sk

DIVADLO A HOVORENÉ SLOVO 2018

2018


Tvoríme spoločne - Divadelné dielne

13.11.2018 ZŠ s MŠ Čakov

Tvoríme spoločne - Divadelné dielne

6.11.2018 ZŠ A. Kmeťa Levice

Tvoríme spoločne - Divadelné dielne 

16.10.2018 Gymnázium A. Vrábla Levice 

Prednášky na tému Ortoepie 2018

6.9.2018, Levice

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

4.5.2018 - I., II. a III. kategória (CK Junior, Levice)

26.4.2018 - Detské recitačné kolektívy a divadlá poézie (CK Junior, Levice)

19.4.2018 - IV. a V. kategória (CK Junior, Levice)

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

27.3.2018 - IV. a V. kategória, DRK, divadlá poézie (MC Kontakt, Levice)

12.4.2018 - I., II. a III. kategória (Tekovské múzeum v Leviciach)