sk

FILM A FOTOGRAFIA 2024

Aktívne spolupracujeme s renomovanými lektormi, odborníkmi, skúsenými fotografmi zo Slovenska a zahraničia, pod vedením ktorých organizujeme fotografické workshopy.

Organizujeme fotografické a filmové súťaže na okresnej, krajskej, či celoštátnej úrovni pre amatérov - Amfo, Cineama

Sme hlavným organizátorom medzinárodného fotografického festivalu Dni fotografie v Leviciach.

Sme hlavným organizátorom ojedinelého podujatia pre profesionálnych a amatérskych fotografov - Medzinárodnej fotografickej konferencie

V rokoch 2013 - 2016 sme organizovali celoslovenskú súťaž a výstavu pre amatérskych fotografov AMFO.

Vydávame katalógy, bulletiny a zborníky.

PaedDr. Marta Kosmályová

fotografia, film

036 631 87 44 | 0918 949 537
kosmalyova@roslevice.sk