sk

VÝTVARNÁ TVORBA A REMESLÁ 2018

Organizujeme výtvarné súťaže na okresnej úrovni pre amatérov.

Čarovné pastelky - okresná súťaž výtvarnej tvorivosti detí z materských škôl 

Výtvarné spektrum - okresná postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby postupová do krajského kola súťaže

Aktívne spolupracujeme s renomovanými lektormi, odborníkmi, skúsenými výtvarníkmi, pod vedením ktorých organizujeme výtvarné workshopy pre seniorov, či žiakov so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími potrebami.

Organizujeme pravidelné workshopy pre amatérskych výtvarníkov - Výtvarné kreácie a remeslá na rôzne témy.

Výtvarné kreácie

Tvoríme spoločne - Výtvarné kreácie

Výtvarné kreácie (marec až jún)