VZDELÁVANIE A PREVENCIA 2018

V zmysle zákona o kultúrno-osvetovej činnosti sa venujeme prevencii negatívnych spoločenských javov.

Organizujeme interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl zameraných na komunikáciu, riešenie konfliktov, bezpečnú voľbu práce, odstraňovanie menšinových rozdielov medzi žiakmi.

Organizujeme pravidelné otvorené stretnutia pre ženy na rôzne témy: sebapoznávanie, objavovanie vlastných zdrojov sily, zvládanie životných zmien a náročných situácií.

Venujeme sa neformálnemu vzdelávaniu v oblasti kultúry - vzdelávanie detí, dospelých a seniorov v oblasti fotografie, filmu, divadla, hovoreného slova, folklóru (hudba, spev, tanec), výtvarnej tvorby.

Organizujeme prednášky, besedy, workshopy, konferencie, cyklické semináre.

pre viac info kliknite na kľúčové slovo - foto, film, výtvarná tvorba, divadlo, hovorené slovo, folklór

Rozvíjanie ženy

Rozvíjanie ženy

Participácia na primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí

Diskusia - Kultúra 2018