sk

Osobné údaje

INFORMÁCIE  O  SPRACÚVANÍ  OSOBNÝCH  ÚDAJOV

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach so sídlom Františka Hečku 25, 934 47 Levice,

je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.").

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na určenú zodpovednú osobu v zmysle § 44 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z., a to písomnou formou alebo osobne:

Ing. Slavomír Vrábel, Františka Hečku 25, 934 47 Levice, 2. poschodie, v čase od 9:00 do 12:00 počas pracovného týždňa, telefonický kontakt 036/6316667, e-mail: ekonom@roslevice.sk