sk

VÝTVARNÁ TVORBA A REMESLÁ 2024

Organizujeme výtvarné súťaže na okresnej úrovni pre amatérov:

Čarovné pastelky - okresná súťaž výtvarnej tvorivosti detí z materských škôl

Výtvarné spektrum - okresná postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby postupová do krajského kola súťaže

Aktívne spolupracujeme s renomovanými lektormi, odborníkmi, skúsenými výtvarníkmi, pod vedením ktorých organizujeme výtvarné workshopy pre seniorov, žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ľudí so zdravotným postihnutím.

Organizujeme pravidelné workshopy pre amatérskych výtvarníkov - Výtvarné kreácie a remeslá na rôzne témy.

Nikola Liptáková

výtvarná tvorba a remeslá

0918 949 539
vytvarnik@roslevice.sk