sk

VZDELÁVANIE A PREVENCIA

V zmysle zákona o kultúrno-osvetovej činnosti sa venujeme prevencii negatívnych spoločenských javov.

Organizujeme interaktívne workshopy pre žiakov základných a stredných škôl zameraných na komunikáciu, riešenie konfliktov, bezpečnú voľbu práce, odstraňovanie menšinových rozdielov medzi žiakmi.

Organizujeme pravidelné otvorené stretnutia pre ženy na rôzne témy: sebapoznávanie, objavovanie vlastných zdrojov sily, zvládanie životných zmien a náročných situácií.

Venujeme sa neformálnemu vzdelávaniu v oblasti kultúry - vzdelávanie detí, dospelých a seniorov v oblasti fotografie, filmu, divadla, hovoreného slova, folklóru (hudba, spev, tanec), výtvarnej tvorby.

Organizujeme prednášky, besedy, workshopy, konferencie, cyklické semináre.

pre viac info kliknite na kľúčové slovo - foto, film, výtvarná tvorba, divadlo, hovorené slovo, folklór

Bc. Dávid Hudec

vzdelávanie, sociálna a primárna prevencia, menšinová kultúra

036 631 87 44 | 0918 949 538
vzdelavanie@roslevice.sk