sk

FOLKÓR 2018

2018

Takí sme 2018

13.9.-16.9.2019, rôzne lokality

Metodika výučby ľudového tanca

19.10.-9.12.2018, rôzne lokality

Týždeň tanečného domu

12. - 16.11.2018, rôzne lokality

Týždeň tanečného domu

14. - 18.5.2018, rôzne lokality


Šaffova ostroha 2018

8.4.2018, Zbrojníky


Metodika výučby ľudového tanca

16.3. - 18.3.2018,  Svodín

Metodika výučby ľudového tanca

10.3. - 11.3.2018, ZŠ Gyulu Juhásza s VJM, Levice

Metodika výučby ľudového tanca

23.2. - 25.2.2018, Komárno

Metodika výučby ľudového tanca

27.1. - 28.1.2018, ZŠ Gyulu Juhásza s VJM, Levice


IV. Medzinárodná folklórna konferencia

25.1.2018 - Konferencia

IV. Medzinárodná folklórna konferencia

26.1.2018 - Tanečné dielne