sk

VÝTVARNÁ TVORBA A REMESLÁ 2023

Tkaná tapiséria, Vzdelávame umením
workshop

20. 5., kreatívne dielne ROS Levice

Výtvarné hry 2, Vzdelávame umením
Úžitkový predmet z hliny a enkaustika - workshop

16. 5., Dobrý domov Santovka

Výtvarné spektrum

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
12. 4., galéria Regionálneho osvetového strediska v Leviciach, Mlynská 3

Šúpolienka - tradičná bábika zo šúpolia

4. 4., kreatívne dielne Regionálneho osvetového strediska
v Leviciach, Mlynská 3

Výtvarné hry 1, Vzdelávame umením
Premeny papiera - workshop

16. 3., Komunitné centrum, Ipeľský Sokolec

Tkanie na krosnách 2 - workshop

21. 2., kreatívne dielne Regionálneho osvetového strediska
v Leviciach, Mlynská 3