sk

DIVADLO A HOVORENÉ SLOVO 2024

Detský javiskový sen

krajské kolo 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej
dramatickej tvorivosti ZLATÁ PRIADKA 2024

18. 4. 2024, Bátovce

70. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

okresné kolo I., II., a III. kategória v prednesoch poézie a prózy
5. 4. 2024, Tekovské múzeum v Leviciach

Workshop Analýza dramatickej postavya jej interpretácia
pre ochotnícky divadelný súbor Domadice

16. - 17. 3. 2024, Domadice

70. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

okresné kolo IV. a V. kategória v prednesoch poézie a prózy
21. 3. 2024, Tekovské múzeum v Leviciach

Workshop Tvorivá dramatika

pre Detský ochotnícky súbor Domadice
22. 2. 2024, Starý Tekov

Workshop Tvorivá dramatika

pre Dramatický krúžok pri Základnej škole Štefana Senčíka
19. 2. 2024,  Starý Tekov

Workshop Analýza dramatickej postavy
pre Divadelný súbor Hron Kozárovce

17. - 18. 2. 2024, Kozárovce

Workshop Tvorivá dramatika – Cesta k detskej inscenácií

9. 1. 2024, I. ZŠ Andreja Kmeťa pre detský divadelný súbor Kalimero