sk

DIVADLO A HOVORENÉ SLOVO 2024

Workshop Tvorivá dramatika – Cesta k detskej inscenácií

9. 1. 2024, I. ZŠ Andreja Kmeťa pre detský divadelný súbor Kalimero