Vzdelávanie a prevencia 2021 pripravujeme

Kronikárska prax

21.1. a 24.3.2021 MC Kontakt, Levice

EKOLOGICKY

10.2.2021 MC Kontakt, Levice

Účinná prevencia - Novodobé závislosti

4.2.2021 Veľký Ďúr, Kalná nad Hronom

Deň pamiatky obetí Holokaustu

27.1.2021 Synagóga Levice

Otvorená stretnutia pre ženy - Vzdelávame umením

28.1.-30.6.2021 Modrý LÚČ, Šahy

Ľudové vzory Tekova a Hontu

Pripravujeme