sk

Dni fotografie v Leviciach 2024

17. ročník medzinárodného fotografického festivalu

DFLV

DFLV je medzinárodný fotografický festival, ktorý začal písať svoju históriu v roku 2006. Na festivale sa prezentujú svojou tvorbou profesionálni a neprofesionálni fotografi, ktorí konfrontujú umelecké výsledky v oblasti fotografického umenia. Na tomto prezentačnom podujatí sa každoročne uskutoční niekoľko výstav a viac sprievodných podujatí, tematicky spojených s fotografickým umením. Za 17 rokov svojej existencie sa kvantitatívne aj kvalitatívne rozrástol. Nadobudol svoje základné črty, dramaturgiu, má stanovený cieľ a ponúka účastníkom aj divákom zaujímavú programovú štruktúru. Z roka na rok pribúdajú nové typy programov. Inovatívnym prvkom je skutočnosť, kedy festivalu priraďujeme prívlastky, ktoré bližšie špecifikujú, ozrejmujú smerovanie, alebo inováciu aktuálneho ročníka. Tak sme mali už Dni (mladej) fotografie, Dni (ženskej) fotografie, Dni (nielen) fotografie - zdôrazňujeme nové, multižánrové smerovanie.

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach je hlavným organizátorom a festivalu, spoluorganizátorom je Fotogravity o.z. Snažíme sa prispieť k metodickému a odbornému vzdelávaniu amatérskych fotografov. Celé podujatie propaguje význam fotografie ako jedného z najvýznamnejších vizuálnych umeleckých médií. Výsledkom festivalu je sprostredkovanie a oslava fotoumenia v regióne a tiež nadviazanie medzištátnych vzťahov. Pozývame profesionálnych fotografov prezentovať sa z metodických a vzdelávacích dôvodov, Cieľom je, aby sa neprofesionálni fotografi učili od profesionálov a profesionálne rástli.

Našim cieľom je tento rok usporiadať  14 fotografických výstav venovaných širšej kultúrnej verejnosti, ale aj odborníkom a znalcom fotografického umenia a sériu sprievodných podujatí.

Hlavným partnerom podujatia je od roku 2016

Fond na podporu umenia.

Podujatie finančne podporuje aj Nitriansky samosprávny kraj,
Inštitút Liszta, Poľské kultúrne centrum, Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Mesto Levice
.

Slávnostné otvorenie DFLV

17. 5., Synagóga v Leviciach

Fotografické Kolokvium

17. 5., Tekovské múzeum v Leviciach

Výstava - Vladimír Židlický / CZ

17. 5., Synagóga v Leviciach

Výstava - Lenka Lindák Lukačovičová / SK

17. 5., Nécseyho galéria, Tekovské múzeum v Leviciach

Výstava - Kíra Krász / HU

17. 5., Dobóovský kaštieľ, Tekovské múzeum v Leviciach

Výstava - Kíra Krász / HU + George Roast / EN

17. 5., Dobóovský kaštieľ, Tekovské múzeum v Leviciach

Výstava - Krzysztof Szlapa / PL
kurátor Kamil Myszkowski

17. 5., Dobóovský kaštieľ, Tekovské múzeum v Leviciach

Monika a Ľubo Stacho / SK
Sakrálne príbehy

18. 5., výstava na oknách Regionálneho osvetového
strediska v Leviciach

Levente Molnár / SK

18. 5., Menora Saag Centrum Artis, Šahy

Fotoklub Detva

18. 5., Dituria SC, Levice

Juraj Kevin Chudý / SK

18. 5., Kaviareň Na kus reči, Levice

Katarína Cabala / SK

18. 5., Galéria Regionálneho osvetového
strediska v Leviciach

Rodina - pamäť - identita

fotografie z celoštátnej fotografickej súťaže AMFO 2021-2023, v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave, Park M. R. Štefánika, Levice

Koláž na fotografii

exteriér Regionálneho osvetového strediska v Leviciach

Kolorovaná fotografia

exteriér Regionálneho osvetového strediska v Leviciach

Street fotografia

exteriér Regionálneho osvetového strediska v Leviciach

Cestovateľské premietanie
Martin Ďurikovič: Afganistan

18. 5., Galéria Regionálneho osvetového
strediska v Leviciach

Street fotografia
Kolorovaná fotografia
Koláž na fotografii

3. 5., workshop, o.z. Ostrov, Levice
lektorka Petra Cepková