VZDELÁVANIE

Venujeme sa neformálnemu vzdelávaniu v oblasti kultúry - vzdelávanie detí, dospelých a seniorov v oblasti fotografie, filmu, divadla, hovoreného slova, folklóru (hudba, spev, tanec), výtvarnej tvorby.

Organizujeme prednášky, besedy, workshopy, konferencie, cyklické semináre.


pre viac info kliknite na kľúčové slovo - foto, film, výtvarná tvorba, divadlo, hovorené slovo, folklór

Diskusia - Kultúra 2018