sk

Dni fotografie v Leviciach 2024

17. ročník medzinárodného fotografického festivalu

DFLV

DFLV je medzinárodný fotografický festival, ktorý začal písať svoju históriu v roku 2006. Na festivale sa prezentujú svojou tvorbou profesionálni a neprofesionálni fotografi, ktorí konfrontujú umelecké výsledky v oblasti fotografického umenia. Na tomto prezentačnom podujatí sa každoročne uskutoční niekoľko výstav a viac sprievodných podujatí, tematicky spojených s fotografickým umením. Za 17 rokov svojej existencie sa kvantitatívne aj kvalitatívne rozrástol. Nadobudol svoje základné črty, dramaturgiu, má stanovený cieľ a ponúka účastníkom aj divákom zaujímavú programovú štruktúru. Z roka na rok pribúdajú nové typy programov. Inovatívnym prvkom je skutočnosť, kedy festivalu priraďujeme prívlastky, ktoré bližšie špecifikujú, ozrejmujú smerovanie, alebo inováciu aktuálneho ročníka. Tak sme mali už Dni (mladej) fotografie, Dni (ženskej) fotografie, Dni (nielen) fotografie - zdôrazňujeme nové, multižánrové smerovanie.

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach je hlavným organizátorom a festivalu, spoluorganizátorom je Fotogravity o.z. Snažíme sa prispieť k metodickému a odbornému vzdelávaniu amatérskych fotografov. Celé podujatie propaguje význam fotografie ako jedného z najvýznamnejších vizuálnych umeleckých médií. Výsledkom festivalu je sprostredkovanie a oslava fotoumenia v regióne a tiež nadviazanie medzištátnych vzťahov. Pozývame profesionálnych fotografov prezentovať sa z metodických a vzdelávacích dôvodov, Cieľom je, aby sa neprofesionálni fotografi učili od profesionálov a profesionálne rástli.

Výstavy budú nainštalované:

Našim cieľom je tento rok usporiadať  14 fotografických výstav venovaných širšej kultúrnej verejnosti, ale aj odborníkom a znalcom fotografického umenia a sériu sprievodných podujatí.

Hlavným partnerom podujatia je od roku 2016

Fond na podporu umenia.

Podujatie finančne podporuje aj Nitriansky samosprávny kraj,
Inštitút Liszta, Poľské kultúrne centrum, Fond na podporu kultúry národnostných menšín a Mesto Levice
.