Partneri portálu:

 
 
 
 
Úvod / profil

 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ROS)

·       je kultúrno-vzdelávacia organizácia

·       je rozpočtovou organizáciou Nitrianskeho samosprávneho kraja so samostatnou právnou subjektivitou

·       riadi sa Zriaďovacou  listinou a Zákonom 189 z 1. júla 2015 o kultúrno-osvetovej činnosti

http://roslevice.sk/files/zakon-189-2015-o-kulturno-osvetovej-cinnosti.pdf

·       územne pôsobí v obciach a mestách okresu Levice

http://www.levice.sk/zoznam-obci-okresu-levice.phtml?id5=16518

·       sídli na internáte Strednej priemyselnej školy v Leviciach

·       má osem zamestnancov

·       organizuje podujatia

·       uchádza sa o získanie financií z rôznych grantov

 

hlavné poslanie

·         vyhľadávanie, ochraňovanie, uchovávanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva na úrovni amatérskej tvorby

·         prehlbovanie vzťahu ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín

·         vychovávať umením a k umeniu

·         rozvíjať záujmovú činnosť

·         vzdelávať

·         napomáhať sociálnej prevencii

 

naša činnosť

pripravujeme a organizujeme podujatia pre deti, mládež a dospelých

·         na okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni v oblasti výtvarnej tvorby, hovoreného slova, fotografie, filmovej tvorby, folklóru (hudba, spev, tanec) a divadla

·         workshopy: divadelné, výtvarné, fotografické, tanečné (folklór), remeselné

·         výstavy autorské a kolektívne

·         vzdelávacie podujatia, semináre, besedy

·         odborná/poradenská a metodická činnosť obciam, študentom, dobrovoľníkom

·         medzinárodné festivaly (cezhraničná spolupráca)

·         propagačná a edičná činnosť

najvýznamnejšie podujatia ROS

medzinárodné /Levice:

·         Takí sme/This is us - 2007 – 2016, medzinárodný folklórny festival

·         Dni fotografie v Leviciach (DFLV) - 2007 – 2016, medzinárodný foto festival

·         Metodika výučby ľudového tanca - 2013 – 2016, medzinárodné tanečné workshopy (folklór)

·         Ľudový tanec ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry - 2015 – 2016, medzinárodná konferencia (folklór)

 

 

krajské a celoslovenské:

·         Zimný foto workshop - 2007 – 2016, tvorivé dielne fotografické

·         Na scénu - 2012 – 2016, krajská súťaž neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých, Kozárovce

·         Šaffova ostroha - 2011 – 2016, krajská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci (okres Levice)

·         Amfo  - 2013 – 2016, celoštátna súťaž a výstava amatérskych fotografov, Levice

 

ostané podujatia:

·         Kreatívne popoludnia (tvorivé dielne remeselné)

·         Workshopy pre deti a učiteľov materských škôl (tanec – folklór)

·         Okresná súťaž Hviezdoslavov Kubín (hovorené slovo)

·         Okresná súťaž Trojhlavý drak (detské divadlo)

·         Okresná súťaž Fest Tekov! (divadlo dospelých a divadlo mladých)

·         Komunikácia a vzťahy, Ženy v nás (sociálna/primárna prevencia)

·         Globálne vzdelávanie, Ľudské práva

·         Kyberšikana, Bezpečne v sieti

·         Okresná súťaž Čarovné pastelky (výtvarná súťaž pre deti materských škôl)

·         Letný foto workshop (tvorivé dielne fotografické)

a iné.....

 

Podujatia organizujeme predovšetkým v obciach okresu Levice, ale aj v prenajatých priestoroch, keďže vlastné priestory nemáme.

 

 

9.2.2016

Mgr. Alžbeta Sádovská

riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Leviciach

 

 

Zákon o kultúrno osvetovej činnosti

 

 

 

 

 

 


 
Prehľad podujatí
 Január - február 2016 (prebehlo)
Jún – september 2016
  JÚN - SEPTEMBER 2016PokračujúDNI FOTOGRAFIE V LEVICIACH 2016
do  12.6.2016
info a celý program:
http://roslevice.sk/?Page=aktualnetento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIA1. Ľudské práva v globálnom aspekte
beseda pre žiakov spojená s videoprezentáciou – porušovanie ľudských práv, konzumný životný štýl
6.6.2016, 12.00 – 14.00, Gymnázium A.Vrábla Levicelektor: Ing. Helena Longauerová
info:  0918 949 539, Ing. Helena Longauerová
pre vopred prihlásenú skupinu
2. Buďme kamaráti 5podpora a rozvoj komunikačných zručností, riešenie konfliktov s cieľom eliminovať problémy vznikajúce vplyvom národnostných menšín9.6.2016, 10.30 – 14.00, ZŠ Tekovské Lužanylektor: Miriam Frajtová, Jana Vaculčiaková
info:  0918 949 539, Ing. Helena Longauerová
pre vopred prihlásenú skupinu
tento projekt je podporený  Úradom vlády SR3. Buďme kamaráti 6
podpora a rozvoj komunikačných zručností, riešenie konfliktov s cieľom eliminovať problémy vznikajúce vplyvom národnostných menšín16.6.2016, 10.30 – 14.00, ZŠ Tekovské Lužanylektor: Miriam Frajtová, Jana Vaculčiaková
info:  0918 949 539, Ing. Helena Longauerová
pre vopred prihlásenú skupinu
tento projekt je podporený  Úradom vlády SR4. Rozvíjanie ženy – otvorenosť a sebadôvera
primárna – sociálna prevencia
17.6.2016, 17.00 – 19.00, MC kontakt Levicelektor: Jana Vaculčiaková
info:  0918 949 539, Ing. Helena Longauerová
pre vopred prihlásenú skupinu
5. Rozvíjanie ženy – matka
primárna – sociálna prevencia
18.6.2016, 10.00 – 18.00, MC kontakt Levicelektor: Jana Vaculčiaková
info:  0918 949 539, Ing. Helena Longauerová
pre vopred prihlásenú skupinu
6. Buďme kamaráti 7
hudobno – vzdelácie  podujatie na tému : šikanovanie, rasizmus, intolerancia, závislosti na návykových látkach23.6.2016, 10.00 – 11.00, Mestský úrad Šahy
Han ART, Zvolen
info:  0918 949 539, Ing. Helena Longauerová
pre vopred prihlásenú skupinu
tento projekt je podporený  Úradom vlády SR7. Od analógovej fotografie k digitálnej a opačne
letný foto workshop pre amatérskych fotografov, trojdňové intenzívne vzdelávanie
19. -21.8.2016, Ipeľský SokolecLektor: Gabriel Kosmály, Jozef Sedlák
prihlášky a viac info:
info: 0918 949 537, PaedDr. Marta Kosmályová
pre vopred prihlásenú skupinu
tento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIApripravujeme na SEPTEMBER 2016:Takí sme/This is us9.ročník medzinárodného folklórneho festivalu
15. - 18.9.2016
16.9.2016 Športová hala Levice
tento projekt je podporený z verejných zdrojov poskytnutých FONDOM NA PODPORU UMENIAJan Lauko Skorkavýstava výtvarných diel
Naive art
23.9. – 30.10.2016
Tekovské múzeum v Leviciach
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
Prípadná zmena v programe je včas uvedená v aktualitách.http://www.roslevice.sk/ Podrobnejšie info...
Návštev od 3.11.2008: 347274